Số lượng công việc liên quan đến Bitcoin và Cryptocurrency trên Linkedin và Upwork đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả hai nền tảng này đều có một sự tăng trưởng rất lớn trong các công việc đòi hỏi các kỹ năng liên quan đến công nghệ Cryptocurrency và Blockchain lên tới vài trăm phần trăm.

Linkedin báo cáo đã tăng hơn 500% mục các kỹ năng có liên quan tới Cryptocurrency

Các bài đăng về công việc liên quan đến Bitcoin đã được tăng lên nhiều lần trên LinkedIn và Upwork. Phần lớn các danh sách công việc liên quan đến ngành công nghiệp Cryptocurrency trên Linkedin là dành cho ngành công nghiệp phần mềm – với báo cáo của Bloomberg , bao gồm khoảng 70% tất cả các danh sách liên quan tới Crypto. Các vị trí về nền tảng Crypto trong ngành công nghiệp phần mềm tiếp tục tăng lên, với số lượng tăng tới 460% so với tổng của ngành hơn ba năm trước.

Ngành công nghiệp có mức tăng trưởng lớn nhất trong các công việc liên quan tới Crypto là ngành Tài chính – với tổng số  việc LinkedIn liên quan tới Crytop trong mục Tài chính đã tăng khoảng 900% trong suốt ba năm qua.

LinkedIn phản ánh xu hướng này, với mạng xã hội ghi nhận rằng đã tăng 28 lần số liệu trích dẫn các kỹ năng liên quan đến cryptocurrency so với hơn bốn năm trước đây, tăng 550% số người có các kỹ năng liên quan đến bitcoin.

Upwork đã báo cáo  tăng hơn 2.500% các công việc liên quan tới ngành công nghiệp Blockchain.

CNBC gần đây đã báo cáo về xu hướng ngày càng tăng việc sinh viên  chuyển đổi từ chuyên ngành quản trị – kinh doanh sang các công việc có liên quan tới công nghệ Cryptocurrency và Blockchain. Bài báo cáo rằng nền tảng  Upwork đã chứng kiến các các công việc đòi hỏi kỹ năng liên quan đến blockchain trở thành danh mục phát triển nhanh thứ hai trên trang web trong Quý III  năm 2017. Sự gia tăng được báo cáo đã tăng 2,625% về công việc freelance liên quan  ngành công nghiệp blockchain khi so sánh với năm 2016. Bài báo cũng cho rằng Đại học Stanford có kế hoạch khởi động một khóa học chuyên sâu bao về Cryptocurrency và Blockchain.

 

Dữ liệu từ LinkedIn và Upwork cho thấy Bitcoin đang từng bước tiến tới giai đoạn đầu của việc được thông qua ở mọi nơi. Forbes vừa công bố một bài báo  có tiêu đề “It’s 1994 in Cryptocurrency” – một tham chiếu đến các dấu hiệu tương tự của Cryptocurrency hiện tại và giai đoạn đầu của sự bùng nổ Internet những năm 1990. Bài báo của Forbes khẳng định rằng việc áp dụng Cryptocurrency toàn cầu hiện nay ước tính khoảng 0,5% tổng dân số – gấp đôi con số 0,25%  người sử dụng Internet vào năm 1994.