Dịch vụ thuế quốc gia của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch áp đặt các khoản thuế đối với tiền điện tử bao gồm bitcoin. Cơ quan này cũng đang thảo luận các cách để buộc các giao dịch tiền điện tử phải đưa ra dữ liệu giao dịch của người dùng.

Kế hoạch đánh thuế Tiền điện tử của Hàn Quốc
Dịch vụ thuế quốc gia của Hàn Quốc (NTS) đã tiết lộ kế hoạch của mình về thuế đánh vào các tiền điện tử bao gồm bitcoin. Điều này đã được công bố tại Diễn đàn Quản lý Thuế quốc gia năm 2017, cơ quan này đã cùng với Ủy ban Cải cách Quản lý Thuế Quốc gia và Học viện Tài chính công Hàn Quốc đưa ra hôm thứ Ba.

NTS “đã quyết định thúc đẩy kế hoạch áp thuế thu nhập và chuyển thuế thu nhập đối với tiền điện tử “, Business Korea viết. Một quan chức của NTS tại diễn đàn được trích dẫn bởi Korea Times:

“Chúng tôi sẽ đánh thuế đối với các loại tiền điện tử như bitcoin. Vì loại tiền điện tử là một loại tài sản như bất động sản hoặc chứng khoán, nên được đánh thuế theo nguyên tắc ‘có thuế đối với thu nhập”.

Hank Kyung Soo, Phó Giám đốc Phòng Thuế GTGT, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập “dữ liệu lịch sử chi tiết những ai đã thực hiện giao dịch và làm thế nào để có thể áp thuế”. Nếu cơ quan này có thể tìm ra cách để thu thập dữ liệu này, ông cho biết, “nếu có thể thì thuế toàn bộ sẽ được hoàn thành”.

Để kết thúc vấn đề này, ông nói:

“Chúng tôi đang thảo luận với các bộ liên quan, chẳng hạn như Bộ Chiến lược và Tài chính, làm thế nào cho nó bắt buộc  giao dịch tiền điện tử để chuyển dữ liệu giao dịch.

Sửa đổi Luật thuế
Giáo sư Kim Byung-il thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh của trường đại học Kangnam chỉ ra rằng các nước tiên tiến ở nước ngoài đã đánh thuế thu nhập liên quan đến tiền điện tử .

Ông giải thích rằng mặc dù các tiêu chuẩn như phân loại tài sản kỹ thuật số và phương pháp đo lường giá trị hợp lý là cần thiết, “thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế công ty, thuế thừa kế và quà tặng có thể bị đánh thuế mà không sửa đổi luật”. Trong trường hợp thuế chuyển nhượng, cần phải “sửa lại luật thuế thu nhập hoặc áp dụng thuế giao dịch”.

NTS cũng chỉ ra tại diễn đàn rằng cần thiết phải sửa đổi các luật thuế hiện hành để thu thuế chuyển lợi nhuận từ lợi nhuận tạo ra từ kinh doanh tiền điện tử.

Luật thuế chưa sẵn sàng cho năm tới
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Kim Dong-yeon đã tổ chức một cuộc họp báo tại văn phòng chính phủ Sejong tuần trước. Ông tiết lộ rằng vấn đề thuế bitcoin và thuế đánh thuế tiền điện tử khác vẫn đang được thảo luận và được trích dẫn bởi Etoday nói rằng:

“Chúng tôi chưa tiến hành để đưa nó vào bản sửa đổi luật thuế năm sau”.

 

Theo News.Bitcoin.com