Dan Morehead, Tổng giám đốc của Pantera Capital, một quỹ phòng hộ tập trung vào các loại tiền kỹ thuật số, đã nói với CNBC rằng Bitcoin có thể giảm 50% trước khi tăng lên mức cao mới. Morehead đã mua Bitcoin ở mức 72 USD.

Mặc dù tuyên bố có vẻ như là giảm giá, nhưng Morehead đã chỉ ra quan điểm các nhà đầu tư tiền điện tử hướng đến một tầm nhìn dài hạn. Ông nói:

“Bitcoin có thể giảm 50% trong tuần tới …, nhưng trong một năm, nó sẽ cao hơn nhiều so với hiện nay”.

Tuyên bố này phản ánh niềm tin của Morehead rằng lớp tài sản cryptocurrency chỉ mới bắt đầu phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Ông đã đưa ra ý kiến ​​của mình một cách rõ ràng, nói rằng:

“Đối với các Blockchains lớn như Bitcoin, Ethereum và Ripple, chúng ta đang ở trong các tầng đầu tiên của một thứ đa tầng. Và sẽ có những lúc tăng và sẽ có những lúc, nhưng vẫn còn rất sớm.”

Quỹ phòng hộ bằng tiền tệ kỹ thuật số của Pantera Capital, được thành lập vào năm 2013, chỉ tăng 60% trong hai tháng qua và tăng hơn 12.000% kể từ khi thành lập.

 

Theo Cointelegraph