Chính phủ Pháp đã đưa ra lời đề nghị chính thức về việc kinh doanh chứng khoán chưa niêm yết sử dụng công nghệ blockchain, theo báo cáo của Reuters.

Theo bài báo, chính phủ đã thông qua các quy định mới sẽ cho phép các ngân hàng và các công ty fintech thiết lập nền tảng blockchain cho giao dịch chứng khoán chưa niêm yết. Sự thay đổi này sẽ cho phép giao dịch tài sản mà không dựa vào người trung gian và lý thuyết ở tốc độ gần nhanh.

Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire nói rằng các quy tắc mới sẽ là một lợi ích cho Paris như là một trung tâm tài chính, ông tiếp tục:

“Việc sử dụng công nghệ mới này sẽ cho phép các công ty fintech và các chủ thể tài chính khác phát triển các cách thức kinh doanh chứng khoán mới nhanh hơn, rẻ hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn.”

Động thái này là một phần của các mục tiêu của đất nước để thúc đẩy Paris làm trung tâm đổi mới tài chính.

Chính phủ Pháp đã và đang làm việc với các nỗ lực ngăn chặn khác nhau bao gồm một nhóm các công tác xây dựng vào tháng 5 này để nghiên cứu các triển khai blockchain, khám phá các lợi ích và các ứng dụng cho khu vực công.

Ở những nơi khác, Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London đã hợp tác với IBM vào tháng 7 để thử nghiệm một nền tảng riêng cho chứng khoán chưa niêm yết. Nền tảng được thiết kế để số hóa cả quyền sở hữu chứng khoán và cơ cấu vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Theo Coindesk